Webinarowa środa 7.07: „Nowe zasady realizacji recept od 1 lipca 2021 r.”

Webinarowa środa 7.07: „Nowe zasady realizacji recept od 1 lipca 2021 r.”

Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na szkolenie on-line z cyklu webinarowa środa pt. „Nowe zasady realizacji recept od 1 lipca 2021 r.”, które odbędzie się 7 lipca (środa) 2021 r. o godz. 19.00.

Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
Harmonogram spotkania:
19.00-19.05
Otwarcie webinaru
19.05-19.15
Prezentacja produktowa
19.15-20.15
Nowe zasady realizacji recept od 1 lipca 2021 r. – mgr farm. Hanna Mączyńska-Małozięć, dr n. farm. Piotr Brukiewicz
20.15-20.30
Odpowiedzi na pytania uczestników.
Partner spotkania: AUROVITAS, SALUS International, SANPROBI.
Uwagi techniczne:
Rejestracja jest bez ograniczeń, natomiast ilość miejsc w pokoju webinarowym jest ograniczona do 1000 osób jednocześnie. O udziale decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego,
a nie kolejność rejestracji.
Za udział w webinarze można otrzymać 2 punkty. Warunkiem otrzymania punktów jest pozytywne rozwiązanie testu do szkolenia, który będzie dostępny w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
Test do webinaru jest dostępny przez 7 dni. Test można rozwiązać jeden raz.
Jeżeli link z dostępem do pokoju webinarowego nie dotrze, proszę sprawdzić skrzynkę SPAM lub proszę o kontakt z Panem Lechem Wróblewskim z biura Śląskiej Izby Aptekarskiej – wroblewski.lech@slaskaoia.pl lub kom. 668220478.