Porady

  • Najczęstsze powikłania po przebytym zakażeniu koronawirusem u dorosłych. Do najczęściej zaobserwowanych przez lekarzy powikłań po przebytym zakażeniu Covid -19 należą...

  • Powierzchnie, które gołym okiem wydają się czyste, mogą być siedliskiem niebezpiecznych drobnoustrojów niewidocznych gołym okiem – bakterii, wirusów, pasożytów lub grzybów...

  • Co to jest i jak działa pulsoksymetr? Pulsoksymetr jest to urządzenie medyczne, służące do bezinwazyjnego monitorowania procentowego nasycenia krwi tlenem – saturacja oraz tętna...

  • Babka Jajowata – co o niej wiesz, Łupina nasienna babki jajowatej to bogate źródło błonnika rozpuszczalnego, który poprzez wiązanie płynów...