Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Administratorem danych osobowych jest PATRIA Sp. z o.o. (ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, NIP: 634-012-54-42).

Pragniemy Cię poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy i przetwarzamy to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś, której dane dotyczą lub do podjęcia działań́ na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane są zbierane przez PATIRA Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust.1 litera b z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy PATIRA Sp. z o.o., w szczególności pracownicy Działu Sprzedaży (Szpitalnej, Aptecznej, Hurtowej, Stomatologicznej, Importu, Eksportu), Analiz, Finansowo-Księgowego, Windykacji, Logistyki oraz Reklamacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Masz prawo do żądania od PATIRA Sp. z o.o., dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Pan Tomasz Cygan, e-mail iod@salusint.com.pl , tel. 694–429–337.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Ta strona używa pliki cookies!