Webinar: „Szczepienia w aptekach … i co dalej”

Webinar: „Szczepienia w aptekach … i co dalej”

Zapraszamy farmaceutów na szkolenie webinarowe z mgr farm. Michałem Byliniakiem pt. „Szczepienia w aptekach … i co dalej”, które odbędzie się 28 czerwca (poniedziałek) 2021 r. o godz. 19.00

Rejestracja:
https://slaskaoia.clickmeeting.com/szczepienia-w-aptekach/register?fbclid=IwAR0FhoNdC6wIpR71P7oRYaif1ykheyBZ3TAYCYJxK8Rsh2uMtEyWbkCljWM

Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl

Harmonogram spotkania:

19.00-19.05
Otwarcie webinaru – Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Mikołaj Konstanty

19.05-19.15
Prezentacja produktowa

19.15-20.15
Szczepienia w aptekach … i co dalej – mgr farm. Michał Byliniak, dr n. farm. Mikołaj Konstanty

20.15-20.30
Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Partner spotkania: FARMINA, SALUS International.

Uwagi techniczne:

Rejestracja jest bez ograniczeń, natomiast ilość miejsc w pokoju webinarowym jest ograniczona do 1000 osób jednocześnie. O udziale decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego,
a nie kolejność rejestracji.

Za udział w webinarze można otrzymać 2 punkty. Warunkiem otrzymania punktów jest pozytywne rozwiązanie testu do szkolenia, który będzie dostępny w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl

Test do webinaru jest dostępny przez 7 dni. Test można rozwiązać jeden raz.

Jeżeli link z dostępem do pokoju webinarowego nie dotrze, proszę sprawdzić skrzynkę SPAM lub proszę o kontakt z Panem Lechem Wróblewskim z biura Śląskiej Izby Aptekarskiej – wroblewski.lech@slaskaoia.pl lub kom. 668220478.