Skutki Covid 19 dla zdrowia

Skutki Covid 19 dla zdrowia

Najczęstsze powikłania po przebytym zakażeniu koronawirusem u dorosłych. Do najczęściej zaobserwowanych przez lekarzy powikłań po przebytym zakażeniu Covid -19
należą:

  • Długotrwałe zmęczenie – zarówno po łagodnym jak i ciężkim przebiegu choroby ozdrowieńcy skarżą się na ciągłe zmęczenie , nawet wtedy, gdy nie wykonują żadnych wyczerpujących zajęć.
  • Problemy sercowo-naczyniowe – duszności w klatce piersiowej, szybkie nierówne bicie serca.

  • Mgła mózgowa – zauważalna jest u pacjentów po ciężkim przebyciu Covid-19. U pacjentów występuje ograniczona zdolność szybkiego reagowania, skłonność do zapominania, problemy z koncentracją.>
  • Powikłania neurologiczne – objawiające się dolegliwościami skórnymi tj. drętwienie mrowienie, świąd oraz kłucie.

Jakie badania warto wykonać po przebytej chorobie
  • RTG klatki piersiowej
  • Konsultacja neurologiczna
  • Kompleksowa morfologia krwi

Specjaliści zalecają wykonanie powyższych badań już po przejściu zakażenia w celu kontroli stanu zdrowia pacjenta i wyeliminowania groźnych powikłań po przebytej chorobie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wynik RTG płuc, ponieważ to płuca w trakcie zakażenia narażone są na ostre śródmiąższowe zapalenie.

Obecnie powstają Specjalistyczne Ośrodki do kompleksowego leczenia powikłań po przebytym zakażeniu. Tak aby każdy pacjent z powikłaniami mógł jak najszybciej odzyskać sprawność fizyczną i psychiczną. Miejsca takie zapewniają profesjonalną opiekę oraz sprzęt rehabilitacyjny.

Niebawem pojawi się wykaz placówek, które będą udzielać świadczeń rehabilitacyjnych ozdrowieńcom. Czas trwania rehabilitacji Covid – 19 będzie wynosił od 2-6 tygodni.

Można będzie się rejestrować na podstawie zaświadczenia po zakończonym leczeniu u lekarza rodzinnego.