Pulsoksymetr

Pulsoksymetr

Co to jest i jak działa pulsoksymetr?

Pulsoksymetr jest to urządzenie medyczne, służące do bezinwazyjnego monitorowania procentowego nasycenia krwi tlenem – saturacja oraz tętna. Może być użyty zarówno w domu, jak i przychodniach, szpitalach. Zakłada się go na palec. Pomiar nasycenia krwi tętniczej tlenem następuje poprzez skierowanie światła czerwonego i podczerwonego przez naczynia w palcu. Urządzenie mierzy stopień pochłaniania światła czerwonego i podczerwonego przez krew, co pozwala określić, w jakim stopniu jest ona wysycona tlenem. Urządzenie ustala procentowy udział natlenowanej hemoglobiny w hemoglobinie w ogóle. Prawidłowy poziom saturacji wynosi pomiędzy 95 a 99 % Saturacja na poziomie 94 % i niższym to już objaw niedotlenienia.

Pulsoksymetr jest polecamy szczególnie pacjentom z chorobami układu oddechowego, serca, nadciśnieniem, cukrzycą, kobietom ciężarnym, pacjentom wymagającym stałej opieki oraz sportowcom. 

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje pulsoksymetrów: napalcowe oraz stacjonarne. W celu dokonania pomiaru pulsoksymetr napalcowy, jak sama nazwa wskazuje, nakłada się na palec osoby badanej. Ten rodzaj sprzętu medycznego jest przeznaczony do stosowania poza terenem szpitala, dlatego można go używać właściwie w dowolnej chwili w domu, pracy czy podróży.

Z kolei pulsoksymetr stacjonarny jest wykorzystywany przede wszystkim w szpitalach, domach opieki oraz innych placówkach medycznych. Urządzenie to ma najczęściej więcej funkcji, dzięki czemu pozwala ono również na wykonywanie pomiarów ciśnienia czy oddechu lub sprawdzenie położenia rurki wewnątrztętniczej. Co ważne, pulsoksymetr stacjonarny zwykle nakłada się nie tylko na palec, ale i na płatek ucha.

Pulsoksymetry znalazły zastosowanie w kontrolowaniu przebiegu choroby COVID-19.

U pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 może dojść do stanu, w którym nie czują oni, że są niedotlenieni – jest to tak zwana cicha hipoksja. Regularne pomiary pulsoksymetrem umożliwiają szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i odpowiednią reakcję – to z kolei pozwala na uniknięcie powikłań wynikających z niedotlenienia.

Należy jednak mieć na uwadze, że wysycenie krwi tlenem może być niższe podczas przebywania na większych wysokościach – z tego powodu zakres kalibracji pulsoksymetrów wynosi od 70% do 100%. Ponadto dokładność pomiaru może być niższa u pacjentów, u których występuje podwyższony poziom karboksyhemoglobiny, methemoglobiny lub bilirubiny.

Cena pulsoksymetru jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju urządzenia.. Pulsoksymetr na palec pozwalający na pomiar saturacji krwi w warunkach domowych można nabyć już za mniej niż 100 zł. Średnia cena zakupu pulsoksymetru napalcowego waha się od 100 do 200 zł, a droższe modele to z reguły wydatek rzędu 300-400 zł.

Pulsoksymetry to urządzenia które w ostatnim czasie są coraz częściej wykorzystywane w walce z COVID-19.