Bezpłatny webinar: 20 kwietnia, godzina 18.00

Bezpłatny webinar: 20 kwietnia, godzina 18.00

Zapraszamy farmaceutów na webinar pt. Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej „Nowy Lek”, który odbędzie się 20 kwietnia (czwartek) 2023 r. o godz. 18.00.

Rejestracja:

Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 3 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
Harmonogram spotkania:
18.00-18.05
Otwarcie webinaru
18.05-18.15
Prezentacja produktowa
„Dicoflor IBSIUM – komfort jelit do potęgi” – Mgr Elżbieta Szafraniec
18.15-20.15
Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej Nowy Lek
Prelegenci:
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, dr hab. n. farm.
Adiunkt w Pracowni Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Magdalena Jasińska-Stroschein, dr hab. n. farm.
Profesor uczelni w Zakładzie Biofarmacji, Katedry Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Mariola Drozd, dr hab. n. farm.
Profesor uczelni w Zakładzie Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Justyna Dymek, dr n. farm.
Adiunkt w Zakładzie Farmacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Monika Bartwicka – prawnik, od ponad 10 lat związana z rynkiem farmaceutycznym, trener i wykładowca szkoleń o tematyce prawnej (około 100 szkoleń dla lekarzy i farmaceutów), współwłaściciel spółki PML Group – działającej w obszarach innowacji medycznych i farmaceutycznych, współtwórca projektu Innowacyjny Szpital.

Biorąc udział w Wykładzie uczestnik dowie się :

– Czym jest usługa Nowy Lek, jaki jest jej cel i dla jakiego pacjenta jest przewidziana.
– Jak wygląda algorytm postępowania z pacjentem podczas świadczenia usługi Nowy Lek.
– Jak zaplanować i przeprowadzić poszczególne wizyty pacjenta wraz z postępowaniem w szczególnych sytuacjach np. pojawienia się problemu lekowego.
– Jakie zostały opracowane narzędzia (ulotki, formularze itp.) przydatne podczas świadczenia usługi Nowy Lek.
20.15-20.30
Odpowiedzi na pytania uczestników.

Uwagi techniczne:

Rejestracja jest bez ograniczeń, natomiast ilość miejsc w pokoju webinarowym jest ograniczona do 1000 osób jednocześnie. O udziale decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego, a nie kolejność rejestracji.
Za udział w webinarze można otrzymać 3 punkty. Warunkiem otrzymania punktów jest pozytywne rozwiązanie testu do szkolenia, który będzie dostępny w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
Test do webinaru jest dostępny przez 7 dni. Test można rozwiązać jeden raz.
Jeżeli link z dostępem do pokoju webinarowego nie dotrze, proszę sprawdzić skrzynkę SPAM lub proszę skontaktować się z Lechem Wróblewskim z biura Śląskiej Izby Aptekarskiej – mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl lub kom. 668220478.