Bezpłatny webinar: 2 marca, godzina 19:00

Bezpłatny webinar: 2 marca, godzina 19:00

Zapraszamy farmaceutów aptek szpitalnych na szkolenie webinarowe z mgr farm. Magdaleną Jurczyk pt. „Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym przy pracy z lekiem cytostatycznym”, które odbędzie się:
📅Środa 2 marca 2022 r.
🕖 godz. 19.00.
Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
Harmonogram spotkania:
19.00-19.05 Otwarcie webinaru
19.05-19.15 Prezentacja produktowa
19.15-20.15 Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym przy pracy z lekami cytostatycznymi – mgr farm. Magdalena Jurczyk
Szkolenie będzie dotyczyło postępowania w sytuacji skażenia lekiem cytostatycznym, w tym stosowania zestawów awaryjnych oraz postępowania w razie wynaczynienia leku cytostatycznego na oddziałach szpitalnych.
Mgr farm. Magdalena Jurczyk – specjalista farmacji klinicznej, doktorantka Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i stypendystka projektu badawczego 2019/34/E/NZ7/00010 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wieloletni pracownik Pracowni Leków Cytostatycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM w Katowicach.
20.15-20.30 Odpowiedzi na pytania uczestników.