Bezpłatny webinar: 17 maja, godzina 18.00

Bezpłatny webinar: 17 maja, godzina 18.00

Zapraszamy farmaceutów na webinar z dr n. pr. Anną Banaszewską pt. „Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych – informacja wprowadzająca w błąd w pytaniach do SWZ”, który odbędzie się 17 maja (środa) 2023 r. o godz. 18.000.

Rejestracja:
https://slaskaoia.clickmeeting.com/czyn…/register
Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
Harmonogram spotkania:
18.00-18.05
Otwarcie webinaru
18.05-19.05
Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych – informacja wprowadzająca w błąd w pytaniach do SWZ- dr n. pr. Anna Banaszewska
Zakres:
– czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych – definicja i przykłady;
– informacja nieprawdziwa, a informacja wprowadzająca w błąd;
– podstawa prawna zadawania pytań do SWZ – czy zamawiający ma obowiązek odpowiadać na każde pytanie?
Anna Banaszewska – ekspert w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego. Udziela pomocy prawnej w Polsce i zagranicą w zakresie wytwarzania, dopuszczania do obrotu, refundacji oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi na rzecz największych grup kapitałowych w branży oraz z zakresu prawa zamówień publicznych dla leków i wyrobów medycznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach arbitrażowych przed Szwajcarską Izbą Arbitrażową (SCAI) oraz przed Międzynarodową Izbą Handlowa (ICC). Autorka i kierownik kierunku studiów podyplomowych „Prawo farmaceutyczne dla biznesu” Akademii Leona Koźmińskiego. Nagrodzona tytułem Prawnika roku w dziedzinie Pharma Biotech przez kapitułę Legal Awards w latach 2021, 2022 oraz kapitułę Lawyer International – Legal 100 w latach 2021, 2022, 2023.
19.05-19.15
Odpowiedzi na pytania uczestników.