Bezpłatny webinar: 15 maja, godzina 19.00

Bezpłatny webinar: 15 maja, godzina 19.00

Zapraszamy farmaceutów na webinar pt. „Wymogi standardów akredytacyjnych w aptece szpitalnej”, który odbędzie się 15 maja (poniedziałek) 2023 r. o godz. 19.00.
Rejestracja:
Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
Harmonogram spotkania:
19.00-19.05
Otwarcie webinaru
19.05-19.15
Prezentacja produktowa
19.15-20.15
Ocena zagadnień farmakoterapii w trakcie wizyty akredytacyjnej dotyczące praktycznego spojrzenia na wymogi akredytacyjne w aptece szpitalnej, oddziałach, dokumentacji lekarsko – pielęgniarskiej, a także w prowadzonych analizach. Bezpieczna farmakoterapia, to bezpieczeństwo personelu i pacjenta.
Wykładowca: mgr Dorota Zasowska
Dorota Zasowska – pełnomocnik ds. jakości, dyplomowana pielęgniarka, trener. Od 15 lat wizytatorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy pielęgniarki. Kilkanaście lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu, gdzie również pełniła funkcję specjalisty ds. Jakości. W mikołowskim Centrum Zdrowia zajmowała stanowisko specjalisty ds. marketingu. Od 2015 r. jest Pełnomocnikiem Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji w Szpitalu Zakonu Bonifratrów sp. z o.o. w Krakowie. Prowadzi szkolenia z zakresu jakości i bezpieczeństwa pacjenta.
20.15-20.30
Odpowiedzi na pytania uczestników.