Bezpłatny webinar: 13 czerwca, godzina 19:00

Bezpłatny webinar: 13 czerwca, godzina 19:00

Zapraszamy farmaceutów na szkolenie webinarowe z mgr farm. Kamilą Urbańczyk pt. „Usługi farmacji klinicznej – jak to wygląda w Polsce?”, które odbędzie się 13 czerwca (poniedziałek) 2022 r.
o godz. 19.00.
Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
Plan wydarzenia:
19.00-19.05
Otwarcie webinaru – Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk.
19.05-19.10
Prezentacja produktowa
19.10-20.10
„Usługi farmacji klinicznej – jak to wygląda w Polsce?” – mgr farm. Kamila Urbańczyk, specjalistka farmacji klinicznej
Uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi podejmowanych działań z zakresu farmacji klinicznej na gruncie krajowym. Otrzymają również kilka praktycznych porad w kwestii ich wdrażania.
Prelegent:
Kamila Urbańczyk – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Odbywała staże z zakresu farmacji klinicznej w Słowenii, Francji i Irlandii Północnej. Łącznie z odbywaniem stażu zawodowego współpracowała na oddziale z lekarzami Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Uzyskała specjalizację z farmacji klinicznej na Queen’s University Belfast. Obecnie jako farmaceuta pracuje na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej i nadzoru nad antybiotykoterapią. Pełni rolę asystenta Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz bierze udział w kształceniu podyplomowym w ramach specjalizacji z farmacji aptecznej i klinicznej. Jako Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej bierze udział w pracach zespołu ministerialnego, który opracowuje raport dotyczący usług farmacji klinicznej w Polsce.
20.10-20.30
Odpowiedzi na pytania uczestników