Rynek leków w lipcu 2015: rośnie sprzedaż leków Rx

Wartość sprzedaży rynku w lipcu br. wobec analogicznego okresu 2014 r. wzrosła o 54 mln zł (+2,3%). Natomiast wobec czerwca 2015 r. sprzedaż zwiększyła się o 11 mln zł (+0,5%) - wynika z danych firmy PharmaExpert.

pełny tekst artykułu na stronie

http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/rynek-lekow-w-lipcu-2015-rosnie-sprzedaz-lekow-rx,9715.html

Rynek farmaceutyczny w lipcu zanotował sprzedaż na poziomie 2,366 mld zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wartość sprzedaży wzrosła w segmentach leków na receptę. Segment leków refundowanych zwiększył wartość o 29,2 mln zł (+3,3%), a segment leków pełnopłatnych wzrósł o 31,2 mln zł (+6%). Jedynie segment sprzedaży odręcznej zanotował spadek o 9,4 mln zł (-2,3%) względem lipca 2014 r.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. rynek wzrósł o 0,5%. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 17,0 mln zł (+1,9%), a leków pełnopłatnych dostępnych na recepty wzrosła o prawie 10,1 mln zł (+1,9%). Jedynie sprzedaż leków refundowanych była niższa o 22,6 mln zł (-2,4%) względem czerwca br.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 25,3% i była niższa o 4,0% (-1,1 pp) od marży w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast względem czerwca 2015 r. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 1,6% (-0,4 pp). Średnia cena leku w lipcu wyniosła 16,98 zł i była o 0,7% niższa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z lipca ub. r. obecna cena zwiększyła się o 2,7%.

W lipcu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 643 mln zł, tj. o 0,4% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wynosił 29% i był wyższy o 2% niż w analogicznym okresie 2014 r. Względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku współpłacenie pacjentów za leki refundowane było niższe o 1,6%.

Prognoza:  sprzedaż na koniec 2015 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie prawie 30 mld zł, stanowi to wzrost o 5,2% w porównaniu do roku 2014. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie blisko 8 mld zł  (+5,0%).

Data publikacji:
Zobacz pozostałe Stacja Apteka Aktualności